Weblog

GDoc - Gestor documental

ag. 31, 2009
Software dirigit a augmentar la productivitat del personal relacionat amb la gestió de administrativa del paper d'una empresa, com poden ser factures, albarans, informes etc, i a la vegada, evitar l'acumulació de paper que amb els anys pot provocar greus problemes d'espai d'arxiu.

1.- Com funciona?: Amb un simple escaneig del document a entrar, les dades quedaran associades a la base de dades. Amb això la persona que es dedica a aquestes tasques pot dedicar el temps estalviat a altres feines.

2.- Avantatges:
2.1.- Estalvi de temps a l'hora d'entrar el document, el que implica un augment de la productivitat.
2.2.- No cal guardar el document en paper, ja que el tenim escanejat i pot ser imprès en qualsevol moment.
2.3.- Es pot relacionar amb altres softwares independents, com ara un gestor d'expedients, un programa de comptabilitat etc.

3.- Equip necessari per fer-lo funcionar: un pc, un escàner, qualsevol base de dades.