Consultoria Informàtica i Tecnològica

CONSULTORIA TECNOLÒGICA

L’objectiu final de la consultoria tecnològica és millorar la productivitat, les comunicacions, la seguretat informàtica o bé donar-se a conèixer a través d’internet.

És important per nosaltres tenir en compte:

 • La relació possibilitats-necessitats de cada client.
 • Que el manteniment del hardware sigui el menys costós possible mitjançant manteniments preventius.
 • En el cas del software, tenir un suport personalitzat mitjançant manteniments software.

Com funcionem?

 • Un cop establert el contacte, un enginyer informàtic fa una visita al client on es recull tota la informació sobre les seves necessitats (de treball, econòmiques, etc.).
 • En aquesta mateixa visita, se li demana al client tota la informació necessària per a valorar l’estat actual de les seves instal·lacions en el cas de hardware, comunicacions o aplicacions en el cas de software.
 • Un cop feta la primera visita, en cas de ser necessari, els nostres tècnics fan una visita in-situ per fer un informe de les instal·lacions.
 • A partir de les necessitats exposades, de la informació aportada pel client i l’informe dels tècnics, es fa un projecte amb les possibles solucions a aquelles necessitats.
 • S’exposa al client i un cop aquest té un primer projecte, es pot acabar d’adaptar al que vegi necessari.

Assessorem a micros, petites i mitjanes empreses per trobar les solucions tecnològiques adaptades a les seves necessitats

ASSESSORAMENT PER AL FINANÇAMENT TIC

En cas de voler fer una inversió gran existeixen diferents maneres de finançar aquesta inversió en TIC. L’assessorem sobre les diferents opcions que existeixen i que bàsicament són dos: el rènting tecnològic i el préstec ICO.

Rènting Tecnològic

Un rènting permet a qualsevol empresa o autònom, llogar un material tecnològic a l’entitat financera durant un termini de temps estipulat. Cada mes, es paga una quota a l’entitat financera que dóna dret a l’ús del material.

Característiques:

 • El material es pot deduir fiscalment com un lloguer.
 • Permet la renovació tecnològica: Quan venç el termini, l’empresa financera es queda el material, i es fa una renovació tecnològica, és a dir, un nou rènting amb un material nou, o bé pagant un romanent a aquesta empresa, el material que ja comença a ser obsolet passa a ser propi.
 • No hi ha desemborsament inicial.
 • En cas de tenir contractat amb la quota el manteniment del material, l’empresa financera es fa càrrec de les possibles avaries.

Préstec ICO

Cada any el govern destina una partida de diners a préstecs ICO (Institut de Crèdit Oficial), destinats a empreses i autònoms amb l’objectiu de potenciar el finançament a les empreses.

Característiques:

 • Hi ha diferents tipus d’ICO segons la inversió que es vulgui fer.
 • Interessos molt baixos.
 • No hi ha comissió d’obertura ni d’estudi.
 • Un cop s’acaben els fons destinats a aquell any, no n’hi torna a haver-hi fins a l’any següent.
 • S’ha de gestionar amb l’entitat bancària, que és qui té l’última paraula.
 • Més informació: www.ico.es

A TEPSIS l’assessorem en les opcions per al FINANÇAMENT de les INVERSIONS en TIC

DEIXI’NS LES DADES I EL CONTACTEM

Responem en menys de 24 hores